Hunduppfödning är en viktig verksamhet som fyller en avgörande funktion i att bevara befintliga hundraser, men också att genom avel ta fram nya raser. Det övergripande syftet är dock att föda upp friska och starka hundar. För vissa personer är hunduppfödning en hobbyverksamhet, medan andra är professionella hunduppfödare som livnär sig på verksamheten.

Att hunduppfödning är stort världen över är lätt att inse när man tittar på alla nya hundraser som har slagit igenom under de senaste årtiondena. Ofta är nya hundraser från början så kallade blandraser. Sedan förfinas de och slutligen blir de erkända som en egen hundras. Det kan vara en ganska lång process. Viss kritik kan också förekomma mot utseendefixering inom hunduppfödning och avel med hundar. Ibland tar hunduppfödare fram vissa specifika attribut som innebär hälsoproblem för hunden själv. Därför bör den som ägnar sig åt hunduppfödning vara ansvarsfull.

Ansvar inom hunduppfödning

Den som sysslar med uppfödning har ett stort ansvar. Det gäller att ha koll på hundens genetik och sjukdomshistoria. Inom uppfödning vill man inte föra vidare genhunduppfödningetiska sjukdomar, utan målet ska vara starka och friska djur. Om en hundras redan har vissa rasspecifika problem är det viktigt att försöka kontrollera dessa. Att motverka inavel är också betydelsefullt och därför brukar stora hunduppfödare ofta samarbeta även över landsgränserna.

Även en hunds temperament och personlighet kan vara till viss del ärftliga. Därför ska en ansvarsfull hunduppfödare bara avla med balanserade och stabila hundar. Annars riskerar man att föra vidare oönskade egenskaper. Det finns exempel på oseriösa individer inom hunduppfödning som har avlat på aggressivitet med syfte att avla fram hundar för hundslagsmål. Sådan verksamhet är olaglig och ingenting som en seriös uppfödare någonsin skulle ägna sig åt.

Sist men inte minst är det viktigt inom hunduppfödning att hitta permanenta och trygga hem åt hundarna. Där har också hunduppfödaren ett visst ansvar att inte sälja hundar till personer som riskerar att missköta hundarna. Målet är istället att hitta kärleksfulla och ansvarsfulla hem där hunden får en chans att leva ett långt och lyckligt liv.